“ Wateringen, Registre Civique 1811 “


Registre Civique, register van kiesgerechtigden in het arrondissement van Rotterdam, kanton Naaldwijk.
Bron: Nationaal Archief, onder-Prefect Rotterdam, toegang 3.02.10.06 inv. nr. 129, nrs. 14779 t/m 15059
          De inschrijvingen zijn opgetekend in de periode: 13 t/m 14 juli 1811.


De namen en beroepen zijn in het register in het frans geschreven, alleen de beroepen zijn hier vertaald.
De geboortedata kunnen afwijken van de doopinschrijvingen, die mogelijk te vinden zijn in de doopboeken van Wateringen, Poeldijk
en Den Haag.
 


 

Uit: Broncommentaren IV, “ De “ Registres Civique 1811" door J.L. van Zanten, bibliotheek
        Nationaal Archief

Volgens de Code Civil (of Code Napoleon) hadden alle mannelijke ingezetenen van een  "mairie"  van 21 jaar en ouder, die staatsburger waren (dit waren in principe iedereen, tenzij men hier was uitgezet wegens krijgsdienst voor een vreemde mogendheid of een veroordeling wegens ernstige misdaden)  het recht om de leden van de municipaliteit, een soort gemeenteraad, te kiezen. Hiertoe moesten deze ingezetenen geregistreerd worden in de  "registres civiques" (R.C.), die per sous-préfecture dienden te worden opgesteld. Hierin werden niet alleen de namen van de ingezetenen, maar ook hun geboortedatums en de beroepen genoteerd.
Deze registers werden na de inlijving bij Frankrijk opgesteld, eerst in Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en
Noord-Brabant, later – pas in 1811 – in de rest van Nederland. De registers moesten jaarlijks bijgewerkt of herzien worden, zodat men ook uit 1812 en 1813 soms lijsten vindt. Na de bevrijding van het Franse regiem in 1813 werden de registers niet meer opgesteld.

De betrouwbaarheid van de informatie.

De betrouwbaarheid van de bron betreft ten eerste de vraag of wel alle mannen van 21 jaar en ouder geregistreerd werden. Uit de vergelijking van het aantal in de registers opgeschreven mannen met de totale bevolking en wat uit andere bronnen bekend is over de samenstelling van deze bevolking, kan gewoonlijk geconcludeerd worden dat gemiddeld 10 % tot zelfs 30 % van de mannen van 21 jaar en ouder niet werd geregistreerd.

De oorzaken hiervan zijn vermoedelijk:

1e:   Men ontdook bewust de registratie omdat men gevolgen hiervan vreesde; de conscriptie voor
        de Napoleontische legers was juist ingevoerd en men trachtte zich daartegen te verzetten.

2e:   De registratie vond in de zomermaanden plaats wanneer er veel mobiliteit was van seizoenarbei-
       ders en migranten. Ook zullen de politieke en militaire conflicten, de voedselschaarste en de 
       crisis in de handelsgebonden nijverheid migratiebewegingen versterkt hebben. De bevolking
       van Amsterdam daalde in deze jaren van meer dan 200.000 in 1809 naar 180.000 in 1815.

3e:  Het ontduiken van de registratie was bovendien vaak vrij eenvoudig, omdat lang niet alle maires
       systematisch te werk gingen door van huis naar huis te gaan.

 


 

Nr.:

Naam:

Geboren:

Beroep:

Diversen:

14885
14849
14954
14819

15017
15038
15005
14805
14946
14985
15027
14986
14883
14784
14975
15029
14994
15015
15053
15044
15037
14802
14782
14858
14913
15022
14930
15007
14895
14837
14839
14836
14794
14865
14947
14984
14974
14820
14965
14847
14935
14910
14797
15001
14931
14963
14884

14952
14832
14886
14857
15014
14844
14830
14809
14789
14803
15033
14824
14823
15031
14925
14818

14833
14834
15006
14829
15019
14951
14992
14810
15004
14859

14988
14882

14826
14993
14902
14845
14791
14957
14917
14972
14943

14944
14783
14798
14795
14840
15047
14915
14914
14923
14793
14990
14979
14939
14940
14827
14898
14879
14912
14903
15023
14937
14854
14889
15024
14790
14880
14813
14928
14814
14815
14929
14995

14938
15034
14932

14786
14948
14800
14945
15021
14853
14860
14904
14906
14905
15041
15040
14977
14991
14907
14908
14964
14909
14881
15030
14942
14801

15028
14816
15012
14999
14894
14893
14841
14843
15042
14982
14808
15018
14969
14852
14918
15011
15035

14870
14867
14868
14869
14924
14996
14989
14960
14987
14953
15016
14976
14873
14891
14892

15050
14781

14804
15002
14788
14806
14787
14927
14997
15052
14878
15009

14970
14966
15057
14967
14807
14821
14968
15013

14920
14926
14936
14846
14876
14875
14922
14921
14825
15046
14842
14835
14941
15032

14888
14850
14838
14916
14812
14848
14973
14811
14890
14855
14971
14856
14817
14877
14866
14978
14981
14887
14958
14955

14901
14831
14900
14897
14828

15025
14896
15008
14949
14950
14934
14933
15055
15054
14799
14864
14863
14899
15003
14871
14872
14862
14785
15036
14874

15026
14980
14779
14780
14796
14792
15059
15051
14983
15039
15000
15020
14861

14959
14956
14911
14851
14919
15056
15058
15049
14998
15010
14962
14961
14822
15048
15043
15045
Aa v/der, Everardus Petrus
Aalswijk van, Hendrik
Ammerlaan, Arij
Ammerlaan, Hendrik

Bakker, Dirk
Bakker, Pieter
Balkum van, Jan
Becker, Frans Carel Jacobus
Berg v/den, Abraham
Berg v/den, Arend
Berg v/den, Gerrit
Berg v/den, Jan
Berg v/den, Lambertus
Berg v/den, Willem
Berg, v/den, Hendrik
Bergenhenegouwen van, Cornelis
Berkel, Cornelis
Berkelaan, Nicolaas
Berkelaar, Arij
Berkelaar, Simon
Bijsterveld, Jan
Bijsterveld, Theodorus
Bleijswijk, Dirk
Blok, Nicolaas
Boetersen, Cornelis
Bogerd v/den, Bartholomeus
Bol v/den, Willem
Boonenburg, Engel
Bos, Gerrit
Braamkamp, Jan
Braamkamp, Willem
Braamkamp, Willem
Brabander, Arij
Brabander, Cornelis
Bredero, Adrianus
Breedveld, Martinus
Breets, Jan
Breugen, Johannes
Bruijn de, Arij
Bruijn de, Cornelis
Bruin de, Philippus
Buijs, Teunis
Buijtene van, Dirk
Buitenen van, Jan
Burg v/den, Joost Joostz.
Burg v/der, Joost Ariysz.
Burg v/der, Pieter

Dakkenhorst, Jan
Dalen van, Gerrit
Deisen van, Jacobus
Delfgauw, Pieter
Dierse, Dirk
Dijk van, Hendrik
Dijk van, Jan Hendriksz.
Dijk van, Joris
Dijxhoorn, Pieter
Doornbos, Jan Fokko
Dorp van, Arij
Dorp van, Arij
Dorp van, Jacob
Dorp van, Pieter
Duinisveld, Nicolaas
Duivesteijn, Pieter Cornelisz.

Eijgermans, Pieter
Eijgermans, Reinier
Elburg van, Albert
Ende v/den, Arij
Ende v/den, Arij
Ende v/den, Gerrit
Ende, v/den, Joost
Es van, Anthonij
Es van, Dirk
Es van, Willem

Famerijn, Jan
Franken, Leonardus

Gaal, Jan
Gaalen van, Arend
Gaalen van, Jan
Geert van, Leendert
Goeijenbier, Arij
Graaf de, Jan
Gravenmade ‘s-, Dirk
Groenewegen, Jacobus
Groenheide, Bruno

Hagendijk, Jacobus
Hanekroot, Cornelis
Hazenberg, Jan
Hazenberg, Leendert
Hebink, Maarten
Heij de, Jan
Heijningen van, Arij
Heijningen van, Dirk
Heijningen van, Nicolaas
Heijningen van, Willem
Helm v/der, Leendert
Hilgersum, Arij
Hoek van, Pieter
Hoek van, Willem
Hoek, Cornelis Pietersz.
Hoen ‘t, Jan
Hoeven v/der
Hoeven v/der, Dirk Jacobsz.
Hoeven v/der, Jacob
Hoeven v/der, Leendert
Hoeven v/der, Martinus
Hoeven v/der, Nicolaas
Hoeven v/der, Pieter
Hoeven v/der, Pieter
Hoeven v/der, Pieter Cornelisz.
Hoeven, Dirk Lz.
Hoog de, Huibrecht
Hoog de, Jacob
Hoog de, Jan
Hoog de, Nicolaas
Hoog de, Willem
Huisman, Dirk

Janknegt, Hendrik
Jong de, Hendrik
Jong den, Jan

Katzet, Andries
Kempen van, Pieter
Kerkhoff v/d, Hendrik Everard
Kersbergen, Arij
Kleij v/der, Jan
Kleijn, Lodewijk Johannes
Kloppert, Abraham
Knaap v/der, Jacob
Knaap v/der, Jan
Knaap v/der, Philippus
Kok de, Arij
Kok de, Louwrens
Kouwenhoven van, Leendert
Kouwenhoven, Arij
Kouwenhoven, Arij
Kouwenhoven, Cornelis
Kouwenhoven, Cornelis
Kouwenhoven, Cornelis
Kouwenhoven, Engel
Kouwenhoven, Jan
Kraan v/der, Pieter
Kuijpers, Johannes

Laan v/der, Lourens
Lambooij, Abraham
Lansbergen, Leendert
Leerdam, Hendrik
Leeuwen van, Cornelis
Leeuwen van, Hendrik
Leeuwen van, Jan
Leeuwen van, Jan
Leeuwen van, Jan
Leeuwen van, Maggiel
Leeuwen van, Martinus
Leeuwen van, Pieter
Leeuwen van, Willem
Linden v/der, Dirk
Luick van, Louwrens
Luijk van, Gerrit
Lust v/der, Jacob

Marel v/der, Huibrecht
Marel v/der, Jan
Marel v/der, Jan
Marel v/der, Pieter
Marel v/der, Simon
Mark v/den, Pieter
Mark v/der, Arij
Mark v/der, Hendrik
Mark v/der, Nicolaas
Marré, Jan
Marvé, Hendrik
Meer v/den, Nicolaas
Meer v/der, Dirk
Meer v/der, Matthijs
Meer v/der, Philippus

Nierop van, Pieter
Nieuwkerk van, Dirk Hendrik

Oest v/der, Pieter
Olierhoek, Gerrit
Olsthoorn, Arij
Olsthoorn, Cornelis
Olsthoorn, Leendert
Olsthoorn, Maarten
Ooijen van, Pieter
Oomen, Pieter Jorisz.
Oonings, Jacob
Oonings, Jan

Paasschen, Arend
Paasschen, Tomas
Paridon, Cronelis
Patijn, Jan Denick
Patin, Arij
Persoon, Huijbrecht
Post v/der, Thomas
Putten van, Willem

Raaphorst, Jacob
Raaphorst, Leendert
Raaphorst, Louwrens
Rams, Willem
Rasens, Hendrik
Rasens, Jacobus
Reijgersberg, Jacob
Reijgersberg, Nicolaas
Rhijn van, Pieter
Ridder de, Jan
Rijn van, Jan
Rijp, Arij
Ruijling, Willem
Ruijling?, Arend

Samwel, Pieter
Scheer v/der, Dingeman
Schilperoort, Huijbrecht
Schilperoort, Nicolaas
Slootweg, Willem
Sluijmers, Nicolaas
Smick, Willem
Smienis, Nicolaas
Solleveld, Frans
Solleveld, Jan
Solleveld, Louwrens
Solleveld, Pieter
Spek v/den, Jan
Spek v/der, Cornelis
Spek v/der, Dirk
Spek v/der, Nicolaas
Spek v/der, Pieter
Spek v/der, Pieter
Sprenkhuizen, Aalbregt
Sprenkhuizen, Pieter

Tempel, Arij
Tettero, Jacobus
Tettroo, Arnoldus
Tromp, Tobias
Tuijn v/der, Arij

Vaart v/der, Cornelis
Valk, Arij
Valk, Cornelis
Valstar, Dirk
Valstar, Leenderd
Valstar, Nicolaas
Valstar, Willem
Velzen van, Cornelis
Velzen van, Dirk
Verbakel, Jan
Verhoeven, Bartholomeus
Verhoeven, Leendert
Verhoorn, Abraham
Vermeulen, Jacob
Verrek, Leendert
Verrek, Pieter
Vogelaar, Doe
Vollenhoven van, Abraham Joseph
Vreede de, Leendert
Vries de, Frans

Waardelo, Arij
Waardelo, David
Warendorp, Gerrit
Warendorp, Jan
Warmenhoven, Cornelis
Weijer van, Gerrit
Wensveen, Cornelis
Wensveen, Pieter
Willik v/der, Pieter
Willik v/der, Huibrecht
Willik v/der, Nicolaas
Witkamp, Joris
Wolfers, Jan

Zaad, Barend
Zijde v/der, Jan
Zijden v/der, Arij
Zijden v/der, Simon
Zijl van, Cornelis
Zijl van, Dirk
Zijl van, Jacobus
Zijl van, Pieter
Zoolen van, Jan
Zuijderwijk, Antonij
Zuijderwijk, Cornelis
Zuijderwijk, Jan Cornelis
Zuijderwijk, Jan Willemsz.
Zwet van, Arij
Zwet van, Cornelis
Zwet van, Louwen Claesz.
1744-09-27
1778-11-17
1738-06-02
1790-05-04

1765-10-22
1766-03-09
1767-06-24
1783-10-19
1765-10-02
1764-11-20
1759-10-05
1789-09-14
1791-12-12
1788-08-02
1784-09-11
1752-10-27
1744-11-01
1758-04-26
1762-09-26
1747-11-01
1755-09-24
1784-10-18

1763-03-24
1770-08-18
1779-04-14
1755-07-25
1784-10-16
1751-04-30
1785-09-06
1726-03-13
1757-03-12
1771-11-10
1779-06-09
1777-05-23
1755-08-17
1781-11-18
1760-09-02
1772-02-02
1764-12-21
1742-03-27
1770-01-17
1740-04-20
1763-01-23
1755-06-16
1744-03-08
1744-05-01
1753-01-06

1780-03-13
1765-09-17
1779-10-20
1775-08-12
1770-11-15
1781-03-29
1777-04-24
1742-12-20
1770-02-03
1780-01-05
1740-05-11
1775-11-11
1747-07-17
1780-12-02
1788-08-27
1771-09-14

1782-10-16
1744-05-06
1780-11-17
1745-08-20
1752-12-11
1755-10-16
1770-03-04
1757-06-10
1774-10-15
1730-10-14

1773-12-02
1779-03-12

1748-12-05
1780-03-26
1773-08-19
1759-02-01
1756-03-10
1775-08-10
1774-06-02
1765-01-19
1779-01-12

1763-12-24
1779-10-01
1765-07-13
1763-05-24
1753-02-02
1774-07-28
1732-06-12
1745-08-07
1761-06-12
1754-12-01
1763-10-10
1786-12-28
1745-06-24
1779-07-17
1768-09-10
1765-06-10
1789-02-24
1775-06-10
1778-11-08
1733-12-17
1775-02-24
1770-05-07
1781-04-07
1745-11-30
1771-08-06
1764-11-13
1737-07-25
1729-01-02
1774-05-08
1776-06-06
1780-03-02
1758-01-03

1763-05-10
1785-03-09
1763-09-28

1764-01-01
1737-09-28
1764-05-11
1739-02-13
1774-09-29
1760-05-27
1765-05-17
1750-10-31
1787-09-21
1785-08-17
1786-10-01
1788-08-10
1754-11-03
1761-03-09
1723-07-20
1777-04-13
1749-04-12
1768-07-22
1756-09-25
1763-05-27
1748-08-12
1760-08-17

1771-03-28
1734-03-04
1769-09-16
1780-02-02
1788-01-28
1749-03-01
1779-01-10
1792-05-08
1780-11-16
1778-03-15
1780-11-30
1759-09-19
1764-03-25
1766-09-21
1769-08-29
1769-08-09
1763-10-15

1789-04-09
1740-07-16
1774-11-01
1778-08-03
1761-10-04
1769-11-28
1781-08-21
1784-09-20
1744-09-15
1772-08-08
1777-06-16
1729-01-09
1753-07-20
1772-05-03
1789-08-25

1759-08-14
1767-07-24

1775-05-31
1773-01-11
1732-04-02
1763-09-16
1769-07-25
1775-06-19
1775-01-16
1763-11-03
1763-02-22
1763-06-25

1784-02-04
1759-02-27
1784-05-19
1767-06-18
1743-09-26
1771-09-15
1765-07-12
1754-09-20

1749-03-16
1758-09-01
1749-02-15
1783-01-21
1788-01-25
1786-03-08
1784-06-16
1758-04-07
1753-03-12
1752-04-27
1749-11-10
1778-11-04
1763-11-25
1776-04-27

1765-05-17
1765-12-06
1765-03-21
1758-10-04
1752-12-22
1778-02-12
1789-10-23
1781-02-20
1772-12-31
1768-03-12
1774-03-15
1767-06-19
1766-02-15
1775-09-12
1774-10-16
1773-06-25
1741-02-02
1786-03-08
1777-11-10
1774-09-08

1759-09-26
1780-07-28
1788-03-08
1785-05-07
1774-08-04

1747-03-01
1764-06-08
1752-02-02
1763-02-13
1788-01-16
1783-02-14
1779-02-15
1762-08-13
1739-10-12
1760-07-25
1785-11-13
1746-09-22
1787-01-07
1767-06-09
1765-11-30
1789-12-08
1788-09-30
1755-07-05
1777-07-21
1765-08-12

1781-06-25
1782-02-20
1752-08-02
1784-04-18
1740-11-03
1772-07-18
1779-03-24
1744-03-19
1787-10-13
1754-01-01
1783-01-23
1753-07-23
1765-12-08

1775-08-15
1757-09-22
1762-10-21
1759-02-18
1774-02-27
1800-11-24
1772-01-24
1768-08-16
1768-02-13
1755-09-21
1789-08-21
1759-06-09
1774-06-10
1771-10-20
1777-08-18
1780-06-19
pastoor
werkman
tuinder
tuinder

werkman
werkman
mandenmaker
bakker
tuinder
tuinder
tuinder
werkman
werkman
timmerman
werkman
tuinder
schoenmaker
werkman
tapper
werkman
turfschipper
smid
wagenmaker
tapper, klokkenmaker
werkman
tuinder
landbouwer
werkman
werkma n
werkman
werkman
werkman
werkman
werkman
zandvormer
tuinder
kleermaker
kroeghouder
landbouwer
rentenier
landbouwer
tuinder
werkman
werkman
landbouwer
tuinder
tuinder

werkman
werkman
kapelaan
werkman
werkman
tuinder
metselaar
schoenmaker
tuinder
schippersbaas
werkman
tuinder
tuinder
werkman
landbouwer
waarn.burgemeester

kleermaker
kleermaker
verloskundige
tuinder
tuinder
schepenbouwer
werkman
timmerman
werkman
werkman

verver
tuinder

kleermaker
werkman
werkman
landbouwer
tuinder
werkman
molenaar
timmerman
rietdakwerker

rietdakwerker
kuiper
werkman
werkman
schepenbouwer
werkman
tuinder
tuinder
molenaar
landbouwer
werkman
werkman
smid
smid
veenkoopman
werkman
tuinder
tuinder
tuinder
tuinder
landbouwer
belastingontvanger
tuinder
tuinder
veenkoopman
tuinder
werkman
tuinder
werkman
werkman
tuinder
schepenbouwer

timmerman
werkman
werkman

bakkersknecht
werkman
predikant
werkman
werkman
schoenmaker
metselaar
tuinder
tuinder
tuinder
werkman
werkman
chirurgijn
schoenmaker
tuinder
tuinder
tuinder
tuinder
tuinder
landbouwer
werkman
smid

werkman
tijzoeker
stoelenmaker
werkman
grutter
veenkoopman
werkman
tuinder
werkman
werkman
veenkoopman
werkman
koopman
tuinder
werkman
werkman
molenaar

werkman
werkman
werkman
werkman
landbouwer
werkman 
verver
werkman
rietdakwerker
tuinder
turfschipper
timmerman
werkman
werkman
werkman

werkman
herbergier

schippersbaas
timmerman
rentenier
asman
metselaarsknecht
landbouwer
werkman
visser
werkman
tuinder

-
molenaar
werkman
notaris, secr.Wateringen
gepensioneerd
bakker
werkman
werkman

landbouwer
landbouwer
landbouwer
kapper
werkman
werkman
landbouwer
landbouwer
landbouwer
werkman
tuinder
timmerman
kleermaker
werkman

metselaar
werkman
gardenier
tuinder
werkman
bakker
werkman
werkman
timmerman
schoenmaker
werkman
werkman
werkman
tuinder, tapper
werkman
gerechtsbode
werkman
tuinde r
werkman
tuinder

veenkoopman
werkman
werkman
mandenmaker
werkman

tuinder
werkman
werkman
tuinder
tuinder
tuinder
tuinder
werkman
werkman
zandvormer
metselaar
metselaar
tuinder
schoenmaker
kleermaker
kapper
werkman
slager
turfschipper
handwever

turfschipper
werkman
landbouwer
landbouwer
werkman
kroeghouder
werkman
werkman
werkman

werkman
werkman
metselaar
werkman

landbouwer
tuinder
werkman
werkman
landbouwer
werkman
landbouwer
werkman
schoenmaker
tuinder
tuinder
tuinder
tuinder
eendenhouder
molenaar
werkman


                                                                                                                                                                                Bij twijfel register raadplegen

            11december 2002
            E.J. Rollema - Rijswijk