“ Rijswijk Z.H. Registre Civique 1811 “Registre Civique, register van kiesgerechtigden in het arrondissement van Den Haag met wijzigingen in 1813.
Bron: Nationaal Archief, onder-Prefect ’s-Gravenhage, toegang 3.02.10.04 inv. nr. 75, nrs. 10374 t/m 10766
          De inschrijvingen zijn opgetekend in de periode: 11 t/m 13 juli 1811.


De namen en beroepen zijn in het register in het frans geschreven, alleen de beroepen zijn hier vertaald.
De geboortedata kunnen afwijken van de doopinschrijvingen, die mogelijk te vinden zijn in de doopboeken van Rijswijk en Den Haag.
 

 Uit: Broncommentaren IV, “ De “ Registres Civique 1811" door J.L. van Zanten, bibliotheek
        Nationaal Archief

Volgens de Code Civil (of Code Napoleon) hadden alle mannelijke ingezetenen van een  "mairie"  van 21 jaar en ouder, die staatsburger waren (dit waren in principe iedereen, tenzij men hier was uitgezet wegens krijgsdienst voor een vreemde mogendheid of een veroordeling wegens ernstige misdaden)  het recht om de leden van de municipaliteit, een soort gemeenteraad, te kiezen. Hiertoe moesten deze ingezetenen geregistreerd worden in de  "registres civiques" (R.C.), die per sous-préfecture dienden te worden opgesteld. Hierin werden niet alleen de namen van de ingezetenen, maar ook hun geboortedatums en de beroepen genoteerd.
Deze registers werden na de inlijving bij Frankrijk opgesteld, eerst in Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en
Noord-Brabant, later – pas in 1811 – in de rest van Nederland. De registers moesten jaarlijks bijgewerkt of herzien worden, zodat men ook uit 1812 en 1813 soms lijsten vindt. Na de bevrijding van het Franse regiem in 1813 werden de registers niet meer opgesteld.

De betrouwbaarheid van de informatie.

De betrouwbaarheid van de bron betreft ten eerste de vraag of wel alle mannen van 21 jaar en ouder geregistreerd werden. Uit de vergelijking van het aantal in de registers opgeschreven mannen met de totale bevolking en wat uit andere bronnen bekend is over de samenstelling van deze bevolking, kan gewoonlijk geconcludeerd worden dat gemiddeld 10 % tot zelfs 30 % van de mannen van 21 jaar en ouder niet werd geregistreerd.

De oorzaken hiervan zijn vermoedelijk:

1e:   Men ontdook bewust de registratie omdat men gevolgen hiervan vreesde; de conscriptie voor
        de Napoleontische legers was juist ingevoerd en men trachtte zich daartegen te verzetten.

2e:   De registratie vond in de zomermaanden plaats wanneer er veel mobiliteit was van seizoenarbei-
       ders en migranten. Ook zullen de politieke en militaire conflicten, de voedselschaarste en de 
       crisis in de handelsgebonden nijverheid migratiebewegingen versterkt hebben. De bevolking
       van Amsterdam daalde in deze jaren van meer dan 200.000 in 1809 naar 180.000 in 1815.

3e:  Het ontduiken van de registratie was bovendien vaak vrij eenvoudig, omdat lang niet alle maires
       systematisch te werk gingen door van huis naar huis te gaan.

 


 

Nr.:

Naam:

Geboren:

Beroep:

Diversen:

10475
10476
10477
10478
10479
10480
10481
10482
10598
10577
10469
10376
10668
10660
10659
10658
10444
10429
10447
10393
10394
10515
10586
10588
10757
10587
10766a
10646

10452

10468
10411
10722
10721
10510
10497
10664
10582
10568
10766g 10513
10459
10729
10382
10551
10562
10651
10414
10676
10640
10419
10759
10698
10699
10650
10688
10689
10766e
10663
10679
10572
10629
10613
10636
10753
10502
10695
10697
10696
10758
10627
10632
10440
10684
10612
10553
10713
10436
10508
10426
10647
10519
10764
10738
10745

10531
10735
10754
10439
10765
10466
10560
10409

10395
10639
10761
10504
10556
10615
10596
10669
10506
10652
10611
10538
10743
10618
10563
10488

10700
10491
10492
10461
10675
10377
10739
10723
10727
10728
10656
10430
10524
10509
10379
10616
10687
10526
10525

10682
10487

10555
10720
10685
10579
10390
10473
10704
10730
10766f

10536
10749
10523
10423
10424
10605
10606
10717
10602
10623
10421
10391
10545
10535
10546
10544
10601
10433
10385
10387
10392
10464
10638
10542
10422
10388
10762
10701
10630
10648
10635
10416
10752
10442
10507
10703
10561
10540
10539
10620

10386

10412
10521
10733

10428
10420
10686
10644
10693
10692
10446
10503
10756
10755
10570
10625
10435
10631
10736
10737
10530
10677
10716
10715
10494
10624
10731
10575
10427
10437
10434
10432
10415
10397
10569
10576

10574
10493
10527
10573
10603
10558
10547
10641
10500
10499
10608
10671
10583
10591
10594
10672
10512
10581
10590
10674
10541
10673
10584
10750
10580
10460
10396
10707
10417
10454
10571
10483
10495

10453
10445
10760
10667
10381
10666
10533
10554
10467
10766b
10374
10564

10694
10383
10691
10465
10402
10401
10744
10522
10399
10708
10709
10448
10511
10766d

10637
10520
10655
10654
10751
10552
10662
10457
10389
10622
10489
10490

10649
10484
10400
10518

10557
10634
10578
10405
10543
10532
10407
10458
10766
10463
10498
10614
10599
10621
10548
10600
10438
10534
10537
10413
10410
10741
10740
10742
10619
10406
10441
10593
10550
10678

10748
10747
10443
10529
10681
10680
10549
10501
10642
10462
10470
10408
10595
10451
10566
10567
10496
10516
10683
10726
10559
10725
10724
10528
10763
10384
10455
10585
10398
10474
10643
10705
10450
10604
10626
10653

10665
10471
10404
10485
10610
10403
10661
10472

10714
10718
10418
10592
10597
10719
10565
10617
10380
10486
10657
10670
10690
10505

10589
10425
10710
10711
10633
10517
10456
10766c
10609
10645
10702
10712
10375
10514

10706
10746
10734
10732
10449
10607
10431
10628
10378
-
-
-
-
-
-
-
-
-, Gerrit
-, Jean
Acker v/den, Adrien
Acker v/den, Jean Adrien
Adrighem van, Pierre
Adrighem, Glijn
Adrighem, Joost
Adrighem, Pierre
Agthooven, Quillaume
Alkemaden, Adrien
Allies, Christophe
Arend v/den, Adrien
Arend v/den, Pierre
Arend v/der, Dirc
Ark v/der, Michiel
Arkestein, Gerrit
Arkestein, Leonard
Arkestein, Nicolas
Arret, Jean
Avink, Adrien

Baksteen, Hermanus
Barkezijn, Quillaume
Bats, Dirk
Bazuijnen van,  Henrij
Bazuijnen van, Jacobus
Beijgemans, Jean
Beijgemants, Pierre
Bellekom, Henrij
Bellekom, Jean
Bellekom, Leonard
Berensteijn van, Hugo
Berg v/den, Adrien
Berg v/den, André Antoine
Berg v/den, Gerard
Berg v/den, Henri
Berg v/den, Meijnderd
Berg van de, Quillaume
Berg van, Jean
Bergen Henegouw van, Aldert
Bergen Henegouwen, Gabriel
Bergen Henegouwij, Quillaume
Beveren van, Corneille
Binnendijk, Quillaume
Bloes de, Adrien
Bloes de, Jacobus
Bloklander, Jean
Blom v/der, de Neijs
Blom v/der, de Neijs
Bogaart v/den, Pierre Quillaume
Bogert v/den, Adrien
Bogert v/den, Jean
Bol, Adrien
Bol, Gerrit
Bol, Pierre
Bol, Pierre
Bolgoed, Bernard
Boon, Jean
Borsboom, Gerrit
Borsboom, Martinus
Borsboom, Nicolas
Borsboom, Quillaume
Bos, Corneille
Bos, Hermanus
Bouwman, Corneille
Boxmeer, Jacobus
Braamkamp, Jean
Breetveld, Jacques
Breetveld, Laurens
Broekhuizen, Antoine
Brons, Pierre
Bruin de, Jacobus
Bruin de, Leonard
Burg v/der, Corneille
Burg v/der, Leonard
Burger, Dirc
Burgersdijk, Pierre

Calus, Fredric
Coelijn, Adrien
Coenen, Henrij
Coenraads, Dirk
Cohen, Morze Abraham
Cokshoorn, Leonard
Combrink, Jacobus
Cralingen van, Corneille

Dam van, Simon
Dam van, Theodore
Delia, Corneille
Dieme van, Pierre
Diemes, Henrij
Dijk van, Adrien
Dijk van, Dominique
Dijk van, Jean
Dijk van, Kors
Dijkshoorn, Philippe
Dompeling, Corneille
Dorp van, Antoine
Dort van, Jan
Driesen, Jean
Dril, Leonard
Duijn van, Pierre

Eekhoud, Jean
Eekhout, Gerrit
Eekhout, Leonard
Eekhout, Nicolaas
Egenius, Jean
Eldik van, Abraham
Ende v/de, Adrien
Ende v/den, Corneille
Ende v/den, Hubert
Ende v/den, Leonard
Ende v/den, Pierre
Engelen van, Adrien
Es van, Corneille
Es van, Jacobus
Esker, Bernard
Ettingen van, Hubert
Exter den, IJsak
Exter den, Pierre jr.
Exter den, Pierre sr.

Flonk, Gerrit
Fouache, Antoine

Gaag  v/der, Adrien
Gardijn, Gerrit
Gardijn, Quillaume
Giesen, Dirc
Goojaarts, André
Gorrekom van, Abraham
Goudappel, Jean
Graaf de, Jan
Groenewegen van, Maarten Quill.

Haagkens, Jacobus
Haasterd van, Leonard
Hairink, Henri
Haneveld, Henri
Haneveld, Rael
Hattem van, Corneille
Hattem van, Quillaume
Heemskerk, Dirc
Heemskerk, Francois
Heemskerk, Pierre
Heij de, Adrien
Heij de, Pierre
Heijden v/der, Antonie
Heijden v/der, Arnoldus
Heijden v/der, Jacobus
Heijden v/der, Jean
Heijnen, Quillaume
Henderiks, Jean
Hern van, Alexander
Herwaarde van, Antoine
Hilgersom, Jan
Hilgersom, Pierre
Hillenaar, Corneille
Hillenaar, Jean
Hoen ‘t, Nicolas
Hoet, Pierre
Hoeven v/der, Jacobus
Hof ’t van, Jean
Hofstede, Jacobus
Hogervorst, Dirc
Hollander, Daan
Hoogendoorn, Dirk
Hoogendoorn, IJsbrand
Hooikaas, Thomas
Horst v/der, Gerrit
Horst v/der, Nicolas
Hugenholst de Haan , Isaac Th.
Huisman, Corneille
Huisman, Johann Matthé
Huvelt, Dirc

Inkeveld, Adrien

Jansen, Jean
Janssen, Barend 
Jasper, Bernard

Kampen van, Adrien
Kampen van, Jean 
Kampen van, Jean
Kamphuis, Quillaume
Kapel van, Antoine 
Kapel van, Henrij
Kaptijn, Albert
Keijzer, Jean
Kerpershoek, Pierre
Kerpershoek, Simon
Kesteren van, Jean
Klugt, Jacobus
Knaap v/der, Adrien
Kobbe, Jean
Koelewijn, Aalbrecht
Koelewijn, Gerard
Koertens, Jean
Kok de, Gerrit
Kok de, Jan
Kok de, Quillaume
Kok, Goof
Kolenwijn, Maarten
Kolet, Pierre
Koning de, Jacobus
Koning de, Jean
Konkelenberg, Jean
Kooij v/der, Dirk
Kooij v/der, Jacques
Kooij v/der, Jean
Kraan, Jan 
Krogt v/der, Nicolas
Kun v/der, Pierre

Laan v/der Pierre
Langerak, Dirk Cornelis
Lediganger, David
Lee de, Jean
Lee v/der, Dirc
Leeden de, Corneille
Leeden de, Pierre
Leenders, Corneille Jean
Leeuw v/der, Corneille
Leeuw v/der, Jean
Leeuwen van, Adrien
Leeuwen van, Adrien
Leeuwen van, Corneille
Leeuwen van, Corneille
Leeuwen van, Corneille
Leeuwen van, Corneille
Leeuwen van, David
Leeuwen van, Gerrit
Leeuwen van, Gijsbert
Leeuwen van, Hulpt
Leeuwen van, Jacobus
Leeuwen van, Jean
Leeuwen van, Pierre
Leeuwen van, Quillaume
Leeuwen van, Quirijn
Leeuwen van, Simon
Lehr, Louis Christian
Lelij, Adrien
Lem v/der, Ferdinand
Lem v/der, Gerard
Lit, Quillaume
Loo v/der, Jan
Luijt, Gerard

Martens, Jacobus
Meenen van, Jean
Meesters, Pierre
Meijer, Jean
Mensing, Bernard
Middendorp, Adrien
Middendorp, Gerrard
Middendorp, Janus
Middendorp, Mijndert
Mooij, Jean
Mulder, Gerrit
Muns, Paulus

Nederhouw, Jean
Niaber Eijben, Pierre
Nierop van, Arnold
Nierop van, Jacobus
Nierop van, Jean
Nierop van, Leonard
Niersen van, Nicolas
Nieuwenbroek, Jean
Nieuwkoop, Antoine
Nieuwland, Francois
Nieuwland, Simon
Nissen, Quillaume
Noord, Jacobus
Noordermeer, Laurens

Olierhoek, Adrien
Oosterland, Jean
Oostermeer, Adrien
Oostermeer, Simon
Oosterveen, Corneille
Oosterveen, Janus 
Ophuys, Henrij
Os van, Nicolaas
Overdorp, Jean
Overgauw, Jean
Overvoorden, Corneille
Overvoorden, Wouter

Paaling, Quillaume
Paardekooper, Gerrit
Poort, Bartholomé
Putten van, Jean

Raden van, Hendrik
Reijgersberg, Maarten
Remmers, Jean
Renat, Jean
Rengers van Doorn, Dirc
Rensen, Aenwij
Rentink, Adrien
Richard, Jean Pierre
Ridder de, Henrij
Riem, Henrij
Riem, Jean Goverd
Rijn van, Abraham
Rijn van, Henrij
Rijn van, Jan
Rijn van, Nicolus
Rijn van, Pierre
Rijn van, Quillaume
Rimmelswaan, Nicolas
Romijn, Corneille
Roon van, Corneille
Roon van, Pierre 
Roseboom, Jacobus
Roseboom, Jean 
Roseboom, Quillaume
Rosenburg, Pierre
Roskam, Bartholomeus
Roskam, Jean
Rotteveel, Dirc
Rotteveel, Jacobus
Ruijven van, Nicolas

Sablerole, Laurens
Sablerole, Pierre
Sablerolle, Christophe
Schaaff, Jean Pierre
Schaaij, Gerrit
Schaaij, Jean
Scholten, Gerrard
Schouten, Jean Dirc
Schroeder, Fredric Quillaume
Schuurman, Hermanus
Sicepers, Pierre
Sir, Philippe
Sluiters, Arij
Solleveld, Abraham
Solleveld, Abrahm
Solleveld, Pierre
Somius, Adam
Somme, Jacobus
Spaapen van, Corneille
Spanbergen, Jacobus
Spek v/der, Corneille
Spek v/der, Henrij
Spek v/der, Johannes
Spoor, Matthé
Staal, Bernard
Stap v/der, Jan
Steenbrink, Mens 
Steenevelt, Corneille 
Steijger, Laurens
Stelling, Antoine
Stenis, Jean
Stolk, Corneille
Storm v/der, Henrij 
Strik, Corneille
Stromenger, Fredric
Swanenburg, Corneille

Tettero, Abraham
Tetteroo, Adrien
Tetteroo, Dirk
Tetteroo, Jean
Tetteroo, Jean
Tetteroo, Quillaume
Touw, Dirc
Trigt van, Jean

Veen van, Jean
Veen, Jacobus 
Velsen van, Jaque
Verheij,   Adrien 
Verheul, Adrien
Vermeulen, Jean
Viersen van, Nicolas
Vliet van, Jean
Voorstad, Adrien
Voorstad, Corneille
Voort v/der, Adrien
Voort v/der, Pierre
Voster, Jacob Balthazar
Vries de, Jean

Waart v/der, Hubert
Waert v/der, George
Weeghel van, Aseurus
Weeghel van, Henrij
Wengerde van, Pierre
Wevers, Dirc
Wijkamp, Gerard
Wijngaarden van, David
Wilt de, Quillaume
Wingerde van, Corneille
Wissel, Martinus
Witteloostuin, Dirc
Wolter, Johan André
Wouw van, Jean

Zaal, Gerrit
Zeele, Manasse 
Zegers, Henrij
Zelenberg, Dirc
Zeventer van, Henrij
Zijl van, Bancras
Zonneveld, Gijsberd
Zuidwijk, Adrien
Zwartz, Antoine Francois
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1760-01-25
1744-09-16
1777-03-24
1790-06-23
1744-09-16
1738-03-14
1769-04-01
1747-09-25
1748-03-16
1787-07-17
1745-05-12
-
1778-07-04
1776-05-03
1771-04-25
1787-03-06
1757-02-26

1784-07-06
1740-05-10
-
-
1740-05-03
-
1781-06-29
1768-11-02
-
1769-10-21
1790-06-01
-
1779-09-24
-
1776-04-22
-
1742-03-22
-
1735
1765-09-17
1745-10-13
1767-03-03
1754-10-10
-
1780-10-30
-
1731-11-29
1761-01-15
1767-02-12
1787-12-28
1741-03-14
- 
1777-03-08
1750-12-16
1739-11-11
1777-04-25
-
1746-10-15
1790-08-17
1786
-
1748-03-08
1776-07-15
1780-12-13
1760-02-15
1766-02-10
-
1785-01-16
1759-10-17
-
-
1786-05-19
1739-11-07
1752-02-07
1765-04-02
1777-09-30

1731
1769-02-18
-
-
1764-10-22
1779-04-11
1751-02-28
1739-01-26

1776-10-31
1775-08-15
-
1784-02-04
1763-01-06
1786-04-06
1768-10-05
1776-10-14
1767-10-13
1765-11-27
1755-10-16
1773-10-03
1758-07-23
1789-07-16
-
1774-10-23

-
1755-10-11
1722-06-30
1750-04-26
1790-10-25
1775-05-25
-
1753-11-14
1787-02-02
1774-06-25
1790-03-07
1752-03-13
1760-12-25
1763-09-29
1780-04-10
1772-11-08
1788-09-08
1786-12-15
1760-08-29

1782-05-30
1761-12-15

1763-08-08
1783-06-02
1779-01-15
1787-01-09
1779
1765-07-07
1767-02-26
1768-08-19
1752-03-08

1751-08-09
1775-06-06
1752
1762-02-11
1790-01-26
1741-09-13
1771-01-12
1768-07-08
1755-05-18
1751-03-08
1763-02-02
1737-02-13
1779-02-23
1781-02-23
-
1747-12-09
1784-10-02
1782-03-22
1760-01-02
1758-04-21
1731-09-30
1760-09-18
1757-10-25
1781-07-15
1771
1757-01-06
-
1767-08-18
1778-12-24
1778-12-28
1764-04-10
1757-10-08
1787-07-04
1742-11-29
-
1785-05-01
1785-03-15 
1789-11-08
1766-02-06
-

1790-04-17 

1777-03-04
-
-

-
1783-05-02
1759-09-28 
1777-12-18
1784-09-05
1777-02-16
1735-03-25
1762-06-14
1763-08-11
1782-07-20
1773-08-10
1785-02-23
1773-01-26
1775-09-22
1787-09-29
1788-12-03
1740-04-25
1789-03
1759-11-01
1761-03-02
1761-06-24 
1762-01-03
1785-12-07
1772-09-14
1767-08-15
-
1782-05-06
1756-04-07
1786-01-03
1755-08-10
1787-09-26
-

1752-11-27
-
1782-01-28
-
1774-03-31
1748-04-09 
1773-04-14
1759-11-19
1788-04-28
1751-04-22
1785-02-10
1776-11-12
1771-02-26
1777-04-21
-
1781-07-02
-
1777-01
1734-03-18
1783-07-16
1763-07-11
1786-06-12
1778-05-04
1733-06-05
1764-02
1745-09-15
1769-07-10
1780-05-10
1771-11-13
1782-01-10 
-
1746-01-06
1766-08-31

1785-03-27
1758-01-08
1783-10-03
1764-07-12
1750-04-11
1789-10-17
1769-07-17
-
-
1774-01-26
1736-10-10
1782-01-03

1784-02-05
-
1771-02-24
1778-06-17
1724-03-10
1727-02-12
1788-12-05
1747-10-09
1783-02-24
1750-12-03
1788-10-21
1776-07-24
1784-11-01
1771-11-30

1767-08-21
1770-02-20
1777-12-08
1745-03-01
1775-04-06
1776-10-15
1787-11-10
1769-01-27
1765-11-05
1743-03-27
1767-06-09
1758-02-02

-
1759-07-25
1749-10-17
1757-08-11

1746-05-29
1788-10-17
1768-12-20
1736-10-03
1762-12-20
1747-07-16
1756-11-30 
1758-02-23
-
1745-06-25
1785-07-13 
1787-02-02
1730-09-12
1766-02-09
-
1776-08-09
1781-03-27
1721-07-31
-
1770-09-11
1772-01-23 
1781-03-16 
1782-11-07
1788-10-31
1776-10-10
1764-11-03
-
1734-02-07
-
1780-03-05

1790-01-23
1758-01-13
1787-09-07
1762-11-17
1773-09-30 
1770-09-20
1754-05-04
1751-11-28
1754-09-05
1763-03-21
1741-08-22
1769-01-02
1751-02-02
1762-04-25
1734
-
1759-12-28
1790-01-16
1790-04-06
-
1742-01-12
1784-12-28
1751-11-15
1764-02-05 
1768-06-16
1768-06-21
1753-03-05
- 
1755-07-15
1765
1789-04-28
1768-04-03
1779-04-28
1768-04-07
1761-03-12
1775-01-06

1787-09-19
1739-11-01
1768-03-30
1769-04-03
1766-09-06
1736-02-09
1732-01-24
1769-04-12

1786-07-24
1773-04-11
1762-03-28
1780-09-25
1775-08-11
1786-04-15
1754-08-14
1785-02-05
1751-03-07
1781-03-28
1765-02-24
1781-10-18
1757-01-09
1773-12-20

1787-11-02
1756-12-06
1741-07-16
1777-08-09
1774-01-09
1762-10-30
1741-10-10
1785-05-09
-
1780-10-22
1792-10-09
1775-09-14
1769-04-12
17---01-01

1741-05-11
-
1743-09-29
1782-12-06
1780-08-02 
1769-09-18
1756-04
1759-09-07
1786-01-28 
-
-
-
-
-
-
-
-
boereknecht
bediende
voeder
voorm. chirurgijn
boer
boer
boereknecht
boer
zonder beroep
werkman
kleermaker
kleermaker
kleermaker
werkman
boer
boereknecht
werkman
boer
fruitkoopman
tuinder

schoenmakersknecht
voeder
werkman
werkman
molenaar
werkman
werkman
boer
boereknecht
boer
grond/huiseigenaar
werkman
timmerman
tuindersknecht
bakker
werkman
herbergier
-
voeder
tuinder
werkman
tuinder
-
boer
boer
-
zonder beroep
werkman
grond/huiseigenaar
watermolenaar
werkman
boer
werkman
tuinder
aannemer
boer
werkman
molenaar
molenaar
molenaar
zeeman
werkman
werkman
voermansknecht
molenaar
werkman
werkman
tuinder
timmerman
werkman
schippersknecht
tuindersknecht
werkman
voorm.slager
werkman
molenaar

gepens. sergeant
tuinder
molenaar
tuinder
slager
werkman
gepens. sergeant
werkman

werkman
tuinder
koopman
scheerder
werkman
tuinder
metselaar
boereknecht
politie-sergeant
werkman
werkman
metselaar
tuinder
tuindersknecht
werkman
schoenmaker

boereknecht
metselaar
wagenmakersknecht
werkman
boereknecht
verver
werkman
tuinder
tuinder
tuinder
boereknecht
werkman
timmerman
scheerder
bakker
tuinder
tuinder
timmerman
werkman

molenaar
politie-officier

werkman
molenaar
molenaarsknecht
tuindersknecht
knecht
werkman
boer
tuinder
grond/huiseigenaar

ketelmaker
herbergier
kleermaker
werkman
werkman
tuinder
tuinder
molenaar
werkman
boer
werkman
timmerman
werkman
werkman
-
werkman
boereknecht
werkman
chirurgijn
winkelier
timmerman
gerechtsbode
tuinder
slager
werkman
glazenmaker
postbootbezorger
tuinder
werkman
werkman 
werkman
schippersknecht
boereknecht
zonder beroep
werkman
werkman
herv. predikant
schoolmeester
schoolmeester
tuinder

schoenmaker

timmerman
werkman
tuinder

werkman
werkman
tuinder
werkman
tuinder
molenaar
zonder beroep
werkman
molenaar
werkman
tuinder
boereknecht
werkman
boereknecht
boer
boer
voormalig verver
werkman
werkman
werkman
werkman
boer
tuindersknecht
tuinder
werkman
schoenmaker 
werkman
timmerman
werkman
metselaar
boereknecht
-

rentenier
werkman
schoenmaker
boereknecht
werkman
werkman
werkman
priester
werkman
werkman
boereknecht
boer
boer
boer
boer
boer
voerder
boereknecht
boer
boer
botenmaker
boereknecht
boereknecht
werkman
boer
werkman
gepens.kapitein
boer
kleermaker
slager
tuindersknecht
werkman
werkman

herbergier
dakwerker
schoenmaker
werkman
ontv. belastingen
boereknecht
stratenmaker
werkman
werkman
herbergier
tuinder
verver

tuinder
bakkersknecht
tuinder
boer
vorm.boer
boer
tuindersknecht
werkman
metselaar
tuinder
tuindersknecht
werkman
werkman
-

tuinder
schoolmeester
boer
boer
boer
werkman
boereknecht
wagenmaker
slager
zonder beroep
tuinder
tuinder

werkman
dakwerker
zeeman
werkman

herbergier
boereknecht
tuinder
voeder=doorgehaald  
werkman
schoenmaker
smid
gepens.kapitein
slager
timmerman
timmerman
tuindersknecht
boer
werkman
werkman
boer
werkman  
tuinder  
werkman
voeder
werkman
boer
boer
boer
tuinder
koopman
voermansknecht
tuinder
werkman
tuinder

bij zijn vader
houtkoopman
werkman
werkman
molenaar
molenaar
werkman
werkman
tuinder
herbergier
werkman
smid
werkman
schoenmaker
kleermaker
timmerman
tuinder
verver
molenaarsknecht
-
werkman
bij zijn vader
herbergier
bakker
viskoopman
schoenmaker
schoenmaker
werkman
metselaar
timmerman
werkman
tuinder
ketelmaker
boereknecht
tuinder
werkman
 

boereknecht
werkman
werkman
werkman
werkman
voorm.boer
boer
verver

tuinder
boer
werkman
tuinder
boer
boereknecht
verver
werkman
winkelier
metselaar
boer
boereknecht
-
schoenmaker

boereknecht
werkman
tuinder
tuinder
boer
timmerman
smid
-
werkman
houtkoopman
werkman
tuinder
uitsteker
werkman

boer
molenaarsknecht
-
tuinder
meelbewerker
boer
werkman
werkman
bakker


doorgehaald
doorgehaald

doorgehaald                                                                                                                                                                                Bij twijfel register raadplegen

            18 oktober 2002
            E.J. Rollema - Rijswijk